JobCrawler
ce unde Naţiunea
Titlu job, cuvinte cheie sau numele companiei Oraş, regiune sau ţară (opional)
  Sortează după:   Relevanţă  Dată   RSS  -    P 2 posturi vacante 11 - 20 di 952 (0,304 seconds)
Ultimele Cautari
data anuntului
Ultima luna
Ultimele 15 zile
Saptamâna trecuta
De astazi se refera
Sursa
Toate ofertele
WowJob
EMAIL Joburi pe email

Sugestia: Căutare de compania


   

Inginer suport tehnic

Reghin
Descriere job responsabilitati propunerea de soluè ii tehnice è i oferte corespunzătoare cerinè elor clienè ilor è i ale echipei de vânzare gestionarea / actualizarea bazelor de date, cu date tehnice ale produselor comercializate acordarea supor...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Inginer sisteme electrice

Resita
Descriere job responsabilitati generarea schemei electrice a vehiculului realizarea desenelor de cablaje în vederea trimiterii către furnizori crearea arhitecturii electrice/electronice a vehiculului industrial asigurarea unei bune comunicări între departamentele de...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Proiectant inginer mecanic

Reghin
Descriere job responsabilitati modelare 3d è i 2d utilizând autodesk inventor proiectare componente luând în considerare rezistenè a structurală, estetică, fatibilitate în condiè iile unei plaje limitate de materiale generare desene de ...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Inginer mecanic de producè?ie

Reghin
Descriere job responsabilitati imaginează dispozitive pentru a susè ine producè ia în condiè iile de calitate impuse prin proiectare coordonează echipa de operatori pentru realizarea producè iei în cele mai bune condiè ii de calitate è...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Inginer automatist

Reghin
Descriere job responsabilitati proiectează instalaè ia electrică è i instalaè ia hidraulică a vehiculului considerând sarcinile pe care trebuie sa le îndeplinească cunoaè te è i aplică principii de comandă è i ...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Inginer calitate

Reghin
Descriere job responsabilitati stabileè te metode de control è i de urmărire a proceselor din cadrul firmei pentru asigurarea repetitivităè ii è i a unui nivel de calitate ridicat interacè ionează cu compartimentele de proiectare, producè...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Inginer tehnolog

Reghin
Descriere job responsabilitati realizează planuri tehnologice pentru fabricarea componentelor în acord cu tehnologia disponibilă; consideră norme de timp pentru realizarea fiecărei operaè ii în conformitate cu tehnologia existentă colaborează cu...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Webmaster

Reghin
Descriere job responsabilitati gestionează, întreè ine, supraveghează, controlează, îndrumă è i consiliază activitatea de dezvoltare a site-urilor companiei defineè te un caiet de sarcini de optimizare a site-urilor în cadrul moto...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Gestionar depozit

Reghin
Descriere job responsabilitati asigură/răspunde de gestiunea fizică a stocului de marfă introduce marfa fizic în stoc în baza documentelor de intrare asigură miè carea stocurilor expediază marfa către clienè i cerinte absolv...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 

Lucrä?tor comercial

Reghin
Descriere job responsabilitati oferă relaè ii clienè ilor asigură necesarul de marfă la raft întocmeè te facturi, emite chitanè e cerinte absolvent studii medii/superioare cunoè tinè e operare pc cunoaè terea lim...
24 aprile 2018 - 11:00
    Wowjob
 


EMAIL Joburi pe email

 
   
 MyCrawler 

2003-2018 JobCrawler